top of page

POLIKLINIKK

Mye av det vi gjør på en dyreklinikk i løpet av en dag utføres poliklinisk, det vil si undersøkelser og behandlinger som kan gjøres uten at vi trenger å beholde pasienten på klinikken utover dagen for videre behandling.  

 

I poliklinikken gjør vi blant annet: enkel helsesjekk i forbindelse med den årlige vaksinen, passutstedelse, id-merking, kloklipp, kjemisk kastrering, innledende undersøkelser i forbindelse med feks kløe, halthet eller tegn til øre-/øye-/urinveisinfeksjon, oppkast eller diare, kuttsår med mer. 

 

Noen ganger oppdager vi i forbindelse med denne første innledende runden at det er behov for å gjøre mer enn den behandlingen som er satt opp der og da, og man kan da velge å beholde pasienten på klinikken utover dagen for videre undersøkelser eller sette opp en ny time en dag eller to senere for videre utredning avhengig av alvorlighetsgrad. 

 

Vi ønsker fortrinnsvis at det settes opp timer for disse tingene, da drop in erfaringsmessig gjør at det kan bli mye unødvendig venting og forsinkelser. Timebestilling er også med på å senke stressnivået på klinikken ved at vi får mer ro over det enkelte besøket, noe som virker positivt inn på både den firbente pasienten og på dialogen vår med deg som eier. Det er viktig for oss å få satt av nok tid til den enkelt pasienten så vi får gjort en så god jobb som mulig og slik at du som eier føler at dere er godt ivaretatt.  

Den lille dyreklinikken_svarthvit_victor
Den lille dyreklinikken_svarthvit_victor
bottom of page