top of page

HENVISNING TIL SPESIALIST

Vi har lang erfaring i å samarbeide med andre veterinærer og klinikker både i nærområdet og andre steder i landet når det er behov for å henvise en pasient videre til spesialist/veterinær med spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt. Dette gjør at dyret ditt til en hver tid er sikret en optimal oppfølging.

Den lille dyreklinikken_svarthvit_victor
bottom of page