top of page

INDREMEDISIN

Noen ganger har pasientene våre mer krevende medisinske problemstillinger hvor det kan være behov for ulike typer tilleggsundersøkelse i tillegg til den innledende undersøkelsen hos oss. Indremedisinske utredninger kan i noen tilfeller være noe tidkrevende, og i noen tilfeller vil det kunne være slik at pasientene må inn til undersøkelser over flere dager før en eksakt diagnose kan bli stilt. 

 

Både hund og katt kan få mange av de samme sykdommene som vi kan få, feks diabetes, lavt stoffskifte, epilepsi, hjertesykdom, nyresvikt, allergier osv. Mange sykdommer kan gi samme type symptombilde som feks nedsatt appetitt, slapphet, feber, samtidig som en type sykdom i noen tilfeller kan gi mange forskjellige typer symptomer. En utredning for å finne den riktige bakenforliggende årsaken krever derfor at man jobber strukturert og målrettet. Noen av prøvene vi tar ut kan vi analysere direkte på klinikken, mens andre prøver må sendes til eksterne laboratorier enten i Norge eller i utlandet. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å henvise videre til andre kollegaer med spesialkompetanse innenfor et spesielt fagfelt for videre utredning. 

Den lille dyreklinikken_svarthvit_victor
Den lille dyreklinikken_svarthvit_victor
bottom of page